POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników (“Klientów”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.nicetime.pl (“Sklep”), stanowiącego własność firmy Nice Time Katarzyna Warwocka z siedzibą w Warszawie.

2. Administratorem danych jest firma Nice Time Katarzyna Warwocka ul. Krypska 30A/6, 04-082 Warszawa, REGON: 381356612, NIP: 9710504430, zwana dalej “Administratorem”.

3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa – RODO, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

4. Użytkownikami Sklepu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, określonych w Regulaminie Sklepu www.nicetime.pl („Regulamin”).

5. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

6. Dane osobowe podawane w formularzu newslettera są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

 

§2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CEL ICH PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

1. Administrator zbiera dane osobowe Klientów w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych w Sklepie Administratora, do założenia konta w Sklepie oraz dane Klientów zapisanych na newsletter.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych lub konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy, której Klient jest stroną – stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku marketingu, w tym profilowania podstawą prawną jest dobrowolna zgoda Klienta poprzez kliknięcie w odpowiednie pola formularza (checkbox) lub w inny wyraźny sposób (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadnionym interesem Administratora jest dopasowanie treści zlokalizowanych na stronach nicetime.pl do potrzeb Klienta, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.

3. Dane Klienta poddane przetwarzaniu to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres IP. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Klienta. W przypadku Przedsiębiorców zakres danych jest dodatkowo poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy i numer NIP.

4. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów),
e. przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
f. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Klienta zapisanego na newsletter.

5. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@nicetime.pl.

6. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora.

9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Administrator wdrożył szyfrowanie danych, dzięki czemu zminimalizowane zostały skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

 

§3. KOMU UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE I JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

 

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta nicetime.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom nicetime.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające: nicetime.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie nicetime.pl.Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy: nicetime.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

              a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez nicetime.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić nicetime.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

              b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez nicetime.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

3. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

5. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail nicetime.pl będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

 

 

§4. PLIKI COOKIES

 

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

2. Witryna www.nicetime.pl używa Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

3. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

5. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Nice Time  w celu optymalizacji działań.

6. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies;

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

§5. JAKIE KLIENT MA PRAWA ZWIĄZANE ZE SWOIMI DANYMI?

 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem RODO:

a) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania dostępu do danych.

b) Klientowi przysługuje prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

c) Klient posiada prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem. W celu wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych należy napisać na adres kontakt@nicetime.pl

2. W celu poprawienia lub sprostowania swoich danych należy zalogować się na swoje konto Klienta w sklepie nicetime.pl.

3. W celu usunięcia swoich danych Klient powinien zwrócić się mailowo na adres kontakt@nicetime.pl Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta Klienta z serwisu.

4. W przypadku, gdy Klient uważa, że przetwarzanie Jego danych przez Nice Time z siedzibą w Warszawie narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, podpisanej 22 maja 2018 r.