REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez:

Nice Time Katarzyna Warwocka

04-082 Warszawa

ul. Krypska 30A/6

NIP: 971-050-44-30

REGON: 381356612

za pośrednictwem sklepu internetowego nicetime.pl (zwanego dalej „Sklepem”)


2. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową
Microsoft Internet Explorer od 11.0, Firefox 60, Google Chrome 66, Safari 5.0, Opera 53.

3. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na Produkty w Sklepie (dalej zwane „Zamówienia”) można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 10-18 i w soboty w godz. 10-14.

2. Zamówienie może złożyć osoba (zwana dalej „Klientem”), która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wypełniając formularz rejestracyjny lub wysyłając Zamówienie za pomocą poczty e-mail Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe. Warunkiem realizacji Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza lub podanie w Zamówieniu danych teleadresowych umożliwiających dostawę zamówionego produktu.

4. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka.
b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy

c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. 


d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia


e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”).


f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą. 

5. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu. 


6. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.

7. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Nice Time do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 


8. Każdorazowy zakup produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą
 w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

9. W szczególnych przypadkach Sklep realizuje zamówienia telefoniczne. Sklep honoruje zamówienia składane w postaci wiadomości e-mail z pominięciem systemu zamówień na stronie internetowej Sklepu.

10. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że warunki promocji w odniesieniu do danego rodzaju dostawy będą stanowiły inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie Sklepu w zakładce Koszty i Terminy Dostaw. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii Europejskiej.

II. REJESTRACJA KONTA KLIENTA I LOGOWANIE

1. Rejestracja konta Klienta jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może przeglądać asortyment Sklepu lub składać Zamówienia z pominięciem rejestrowania Konta Klienta – wypełniając formularz Zakupy bez rejestracji.

2. Rejestracja Konta Klienta pozwala na korzystanie z usług znajdujących się w panelu Moje konto, a w szczególności umożliwia:

  • śledzenie statusu złożonego zamówienia,
  • śledzenie historii zamówień,
  • swobodny dostęp do danych Klienta z możliwością ich uaktualniania.

3. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji Zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Nice Time usług. 

4. W celu dokonania rejestracji konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Rejestrując konto Klient wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji zamówienia. Możliwe jest również wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania newslettera lub innych materiałów marketingowych – po odznaczeniu odpowiedniego pola („checkboxa”) w formularzu zakładania konta.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup produktów. Pozostałe zgody nie są obligatoryjne (newsletter, inne informacje marketingowe).

6. Po uaktywnieniu konta, Klient może zalogować się podając login oraz hasło. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji swojego konta. Szczegóły w Polityce Prywatności – link

7. Klient może usunąć swoje konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nicetime.pl żądania usunięcia indywidualnego konta Klienta.

III. WYSYŁKA

1. Wysyłka zamówionych w Sklepie towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej.

2. Szczegóły dotyczące konkretnych kosztów wysyłki dostępne są w sekcji Koszty i Terminy Dostaw, a także każdorazowo w Koszyku podczas składania Zamówienia.

3. Przy zakupach na kwotę powyżej 600 zł na terenie Polski przesyłka jest dostarczana na koszt Sklepu.

4. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sklep oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sklep liczony jest od momentu zaksięgowania zapłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu za złożone Zamówienie do momentu nadania przez Sklep przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 2 dni robocze (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

5. Oferta Sklepu jest ofertą magazynową tzn. Sklep dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty były dostępne “od ręki”, a Zamówienia realizowane w ciągu 24-48 godzin. W przypadku niedostępności towaru Sklep kontaktuje się indywidualnie z Klientem w celu ustalenia dalszego postępowania z Zamówieniem.

6. Zamówienia indywidualne są standardowo realizowane w ciągu maksymalnie 2 tygodni (10 dni roboczych) od wpłynięcia na rachunek bankowy Sklepu zapłaty od Klienta. Czas ten może ulec wydłużeniu o dodatkowe 2 tygodnie w sytuacjach losowych (np. chwilowy brak wybranych przez Klienta tkanin).

7. Warunkiem wydania towaru Klientowi jest zapłata za towar i przesyłkę.

IV. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie Sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. są cenami brutto (zawierają podatek VAT),

c. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają kosztów dostawy (o nich Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu Zamówienia).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

4. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

1. Standardowo do każdej przesyłki zostanie dołączony paragon fiskalny. W przypadku gdy Konsument dokonuje zakupu na własne potrzeby i chce otrzymać fakturę zamiast paragonu (faktura na imię i nazwisko, bez danych firmy i NIP), konieczne jest zawarcie takiej prośby w komentarzu do Zamówienia.

2. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami i chcących otrzymać fakturę na zakupione w Sklepie towary, konieczne jest wpisanie w formularzu Zamówienia w polu: „Komentarz do Zamówienia” nazwy firmy oraz numeru NIP. Wpisanie numeru NIP firmy będzie dla Sklepu jednoznaczne ze zgłoszeniem dot. wystawienia faktury na firmę (transakcja B2B).

VI. REKLAMACJE

1. Sklep zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

3. W przypadku stwierdzenia reklamacji Klient powinien skontaktować się pisemnie (e-mail) lub telefonicznie ze Sklepem:

·          e-mail kontakt@nicetime.pl

·          tel: 505 197 371

a po szczegółowych ustaleniach odesłać produkt na adres:
Nice Time  ul. Krypska 30A/6, 04-082 Warszawa.

Do przesyłki Klient powinien dołączyć dowód zakupu oraz Formularz zwrotu towaru do pobrania TUTAJ.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, ale wada musi być zgłoszona nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.

6. Wada fizyczna, według zapisów Kodeksu Cywilnego, polega na niezgodności zakupionego produktu z umową. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.

8. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

9. Produkty spersonalizowane nie podlegają zwrotowi.

10. Wszystkie przesyłki do Sklepu Klienci powinni wysyłać na poniższy adres. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za pobraniem.

Nice Time 
ul. Krypska 30A/6

04-082 Warszawa

tel. 505 197 371 

VII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (dotyczy wyłącznie Konsumentów)

1. Prawo do odstąpienia od umowy ma wyłącznie Konsument, który zawarł umowę na odległość – zgodnie z przepisami prawa odstąpić od umowy nie może Przedsiębiorca, który dokonał zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zarobkową.

2. Konsument, w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się :

  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży przesyłając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu Nice Time  ul. Krypska 30A/6, 04-082 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nicetime.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony TUTAJ.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, stosownie do zapisów art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

l) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek).

5. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sklepu przed upływem tego terminu.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich.

2. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane:

  • z Konsumentem w drodze mediacji (więcej informacji znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/ albo przez sąd powszechny według właściwości ogólnej
  • z Przedsiębiorcą przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sklep poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.

4. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany Regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 3.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9.11.2018 r.

6. Wszystkie zapytania prosimy kierować:
– 
kontakt@nicetime.pl
– tel. 505 197 371 pn. – pt, w godz. 10.00 – 18.00 i w soboty w godz. 10.00 – 14:00